Työttömyydestä voi selvitä monin keinoin

Irtisanominen on aina kova paikka

Erottaminen tai muun tyyppinen irtisanomiseen johtava tilanne on aina henkisesti raskasta, riippumatta henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteesta.
un-employedJos rahansaanti on töistä eroamisen jälkeen epävarmaa, huoli omasta ja läheisten tulevaisuudesta voi koitua ylitsepääsemättömäksi ja uuden työn hakeminen voi pahimmassa tapauksessa pitkittyä jopa vuosiksi. Toisaalta vaikeasta työsuhteesta eroon pääseminen voi väliaikaisesti olla suuri helpotus ja antaa mahdollisuuden levätä ja miettiä omaa uraa perin pohjin. Työttömät joutuvat kuitenkin byrokratian rattaisiin heti ensimetreiltä lähtien asioidessaan eri virastoissa. Äkillisestä elämäntilanteen muutoksesta selviäminen onkin eniten omasta aktiivisuudesta ja tahdosta kiinni. Virallisia tahoja kuitenkin tarvitaan välttämättä esimerkiksi urasuunnittelussa, koulutusmahdollisuuksia selvitettäessä ja erilaisten tukimuotojen lähteenä, joista työttömien päiväraha, Kelan sosiaaliavustus ja opintotuki ovat yleisimpiä.

TE-toimistot muutosten kourissa

TE-toimiston palveluita ja toimintamallia on viime vuosina kritisoitu paljon kasvottomuudesta ja joustamattomuudesta muuttuvilla työmarkkinoilla, mutta se on täysin valtion määrärahojen armoilla, eikä voi muuta kuin pyrkiä parhaaseen toimintaan annetuilla resursseilla. Työvoimatoimistot joutuivat itsekin joitain vuosia sitten lomautusten ja irtisanomisten kohteeksi leikkausten myötä. Työntekijöiden vähennyttyä suurin osa virkailijoiden ajasta kuluu nykyään rutiiniluontoisiin tehtäviin, kuten tietojen kirjaamiseen ja uusien työnhakijoiden käsittelyyn kuin liukuhihnalla. Vaikka palvelun tasoon voi teknisesti ja laillisesti luottaa ja se on pääsääntöisesti laadukasta tältä osin, virkailijat kohtaavat asiakkaat hyvin rajattujen tietojen kanssa. Kulloisenkin työntekijän todellisia taitoja ja soveltuvuutta eri työtehtäviin ehditään käymään siksi vain pintapuolisesti läpi.

Erilaisia tukimuotoja työttömille

80 vuotta täyttävä Kela, eli Kansaneläkelaitos takaa kaikille Suomessa asuville ja rajatusti ulkomailla väliaikaisesti asuville suomalaisille perustoimeentulon erilaisissa elämäntilanteissa. Kela palvelee kaikkia vauvasta vaariin ja sen toimintaa sääntelee ja valvoo eduskunnan määräämä joukko valtuutettuja. Peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja kotoutumistuki ovat työttömien päätukimuodot, jotka on esitelty lyhyesti alla.

  • Peruspäivärahaan ovat oikeutettu kaikki työttömät, jotka ylittävät työssäoloehdot, kuten riittävän palkan suuruuden (tällä hetkellä 1187 e/kk) ja viikottaisen minimituntimäärän (18 tuntia). Tukea maksetaan maksimissaan 500 päivän ajan ja sen suuruuteen vaikuttaa eniten aiemmat tulot.
  • Jos ei ole oikeutettu peruspäivärahaan, on mahdollista hakea työmarkkinatukea. Tätä tukea voi saada niin kauan, kun on työttömänä, mutta sen suuruus on aina tapauskohtaista.
  • Kotoutumistuki on tarkoitettu työttömille maahanmuuttajille, joilla on esittää selkeä suunnitelma omasta työllistymisestään.