Muuttuvassa markkinassa työntekijöiden on käytettävä kaikki keinot selviytyäkseen. Oma-aloitteisuus on nykyään tärkein tekijä työelämässä menestymiseen. Tältä sivustolta löydät kokoelman artikkeleita, jotka liittyvät läheisesti työelämään ja tätä tukeviin asioihin, kuten ammattiliittojen ja palkansaajajärjestöjen tehtäviin ja valtion muuttuvaan rooliin omistajana yritysmaailmassa. Esillä on vinkkejä muun muassa työnhakuun, oman yrityksen perustamiseen, verkostoitumiseen ja ulkomailla työskentelyyn. Lisäksi esitellään erikoisempia tapoja tienata elanto, joihin ei ole virallista koulutusta tarjolla, vaan osaaminen on itse hankittava.

Työsuhteet ovat Suomessa edelleen pitkälti vakituisia, mutta osa-aikatyö ja pätkätyöt ovat yleistyneet erityisesti nuoremman sukupolven parissa. Lisätöitä saatetaan tehdä myös päätyön ohessa etänä netin kautta usein ulkomaille. Myös uudelleenkouluttautuminen ja uran vaihtaminen on lisääntynyt uusien ammattikuntien kasvun myötä. Tekniikan kehittyminen, työmarkkinoiden kansainvälistyminen sekä tuotatotapojen digitalisoituminen ovat pakottanut sekä työnantajat, että työntekijät muuttamaan omia toimintatapojaan joissain tapauksissa jopa täysin. Ennen manuaalisesti tehdyt itseään toistavat prosessit pyritään tänä päivänä automatisoimaan niin pitkälle kuin mahdollista. Vaikka innovaatio auttaa Suomea kansainvälisillä markkinoilla, poliitikoilla ja yhteiskunnalla on uusi suuri haaste saada kehityksen kärryiltä pudonneet pysyvästi takaisin työelämään.

Haasteista huolimatta Suomessa sekä työntekijät että työnantajat ovat historiallisesti olleet aina hyvin järjestäytyneitä muuhun Eurooppaan nähden, joten palkansaajan asema on meillä edelleen kohtuullisen hyvin turvattu. Erilaisissa työmarkkinajärjestöissä tai ammattiyhdistyksissä on jäseninä lähes 75% kaikista työntekijöistä. Liittojen tehtävänä on turvata työntekijöiden oikeuksia sekä edistää lainsäädäntöä pysyvää työllistymistä tukevaan suuntaan. Työolosuhteet ovat myös pysyneet pohjoismaissa yleisesti korkeana ja työehtosopimukset ovat lähtökohtaisesti työläisen puolella riippumatta työnantajasta. Ristiriidoilta ei meilläkään silti voi välttyä ja lakkoja näkee aika ajoin varsinkin haasteellisilla aloilla, kuten joukkoliikenteessä ja sairaanhoidon piirissä. Työtaistelut kestävät yleensä kuitenkin suhteellisen lyhyen aikaa, joten niiden vaikutus tuottavuuteen on hallittavissa.