Mistä hakea töitä?

Työnhaku käy työstä

Työhaku vaatii aikaa ja vaivannäköä aivan kuten oikeat työtkin. Hyviin tuloksiin pääsee järjestelmällisyydellä ja keskittymällä aloihin ja tehtäviin, joihin omaa oikeaa kiinnostusta. Avoimia työpaikkoja on kaiken aikaa tarjolla, mutta suurin osa ei tule vapaille markkinoille koskaan, vaan ne täytetään usein yrityksen sisältä käsin, henkilökohtaisten suhteiden kautta tai verkostoitumalla alan osaajien parissa. Tähän sykliin on kuitenkin mahdollista päästä myös ulkoa käsin tarpeeksi sinnikkäällä toiminnalla. Kun oma ala on löytynyt, jonka parissa tietää tai luulee viihtyvänsä voi ryhtyä etsimään tarkempaa tietoa työtehtävistä ja alan yrityksistä. Nykyisten työntekijöiden kommentteja voi hakea netin keskustelupalstoilta, joissa usein saa hyvin realistisen kuvan siitä minkälainen työilmapiiri yleisesti on ja viitteitä kulloisenkin yrityksen keskimääräisestä palkkauksesta.

Työvoimatoimistot ja rekrytointiyritykset

mg12Riippumatta siitä mitä kautta aikoo työtä hakea ja minkälaisessa elämäntilanteessa on, työvoimatoimisto on lähes aina ensimmäinen taho, johon kannattaa ottaa yhteyttä. Jos olet vakituisessa työsuhteessa, mutta harkitset työnantajan tai jopa alan vaihtoa, voi kääntyä myös yksityisten rekrytointiyritysten tai vuokratyön välittäjien puolelle, joiden henkilöstöllä on usein ajankohtaisin yleiskuva työmarkkinoista. Työnantajat, jotka käyttävät kaupallisia työnvälitystoimistoja, etsivät yleensä valikoituja työntekijöitä pitkäaikaisiin työsuhteisiin massan joukosta ja näin edut ja palkkauskin on usein laadittu houkuttelevammaksi kuin työvoimatoimiston kautta tarjotut paikat.

Sinnikäs löytää töitä

Töitä kannattaa myös kysyä suoraan kiinnostavasta yrityksestä. Suuryritysten sivuilla on tapana listata avoimia työpaikkoja tai vähintäänkin yhteystiedot yrityksen omaan rekrytoijaan, johon voi olla alustavasti yhteydessä sopiessaan mahdollisesta työhaastattelusta. Lisäksi kannattaa hyödyntää netin lukuisat työnvälityspalvelut ja sanomalehtien ilmoitukset. Mitä hanakammin yritys mainostaa omia työpaikkojaan, sen suurempi tarve työntekijöille on. Tosin se voi myös kertoa alan tai yrityksen suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta, mutta tämä ei ole välttämättä aina paha asia. Erilaiset myyntitehtävät ja iltatyö esimerkiksi markkinoinnin parissa ovat olleet perinteisesti pätkätöitä, joihin hakeudutaan väliaikaisesti vakituisen työpaikan haun ollessa kesken.

Avoimiin paljon mainostettuihin paikkoihin ja haluttujen yritysten tehtäviin saattaa tulla satoja hakemuksia, joten erottuminen on sekä tuurista, että taidosta kiinni. Rekrytoija joutuu tekemään lyhyessä ajassa nopeita valintoja, miettiessään mitkä kandidaatit päästetään jatkoon ja tällöin pienimmätkin yksityiskohdat omassa hakemuksessa voivat osoittautua yllättävän tärkeäksi. Työvoimatoimisto on toki tukena, mutta senkin suuntaan tulee olla säännöllisesti yhteydessä, jotta erottuu joukosta edukseen.