Ammattiliitot edistävät elinkeinoelämää

Ammattiliittojen tehtäviä

Ammattiliittojen tehtävänä on parantaa työehtoja, puolustaa työntekijöiden oikeuksia ja auttaa riitojen sovittelussa, jos palkansaaja on nokikkain työnantajansa kanssa. Liitot ovat laillisesti yhdistyksiä, joilla on vakiintunut asema työpaikolla ja ne myös osallistuvat ahkerasti päätöksentekoon. Jäsenmaksut ovat kohtuulliset ja ne otetaan usein suoraan palkoista. Suomalaisista työntekijöistä jopa 2/3 on jonkun ammattijärjestön jäsen. Alakohtaisten palkansaajajärjestöjen ohella toimii myös Yleinen työttömyyskassa (YTK), johon voi liittyä alasta riippumatta.
19f5a8e3d0891b0e4c2ae132f8467d59Keskusjärjestöt puolestaan keräävät ammattiliitot yhteen. Kolme suurinta järjestöä ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK), Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK), sekä Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö (Akava). Näissä on jäseninä yhteensä yli 2,1 miljoonaa työntekijää. Työnantajista valtaosa kuuluu oma alansa liittoon, jotka ovat järjestäytyneet toimialakohtaisiin keskusjärjestöihin. Joitain työnantajakeskusjärjestöjä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Kuntatyönantajat, sekä Valtion työmarkkinalaitos.

Miksi liittyä ammattiliittoon?

  • Ilman ammattiyhdistyksiä työolot saattaisivat vaihdella rajusti yrityksittäin, koska parhaiden käytäntöjen toteuttamista laajassa mittakaavassa ei olisi mikään virallinen taho valvomassa.
  • Ay-liikkeistä saa helposti tukea ja tietoa erilaisissa pulmatilanteissa omaan työnantajaan liittyen.
  • Et ole yksin neuvotellessasi palkankorotuksesta tai työolosuhteiden parantamisesta.
  • Vaikket aina olisikaan tietoinen kaikista oikeuksistasi työntekijänä, voit luottaa siihen, että asiantunteva taho pitää huolta, etteivät saavutetut edut jää käyttämättä.
  • Liittojen kautta voi verkostoitua ja jopa löytää uuden työpaikan.
  • Jäsenmaksusi edistää työelämän kehittämistä Suomessa.

Eri palkansaajajärjestöjä

SAK

Suomen ammattiliiton jäsenenä on lähes puolet suomalaisista työntekijöistä ja se kattaa kaikki yleisimmät alat, kuten joukkoliikenteen, julkisen sektorin, palvelualan, rakennusalan ja monet muut ammattikunnat. SAK:n tehtäviin on kirjattu inhimillisen ja oikeudenmukaisen työelämän edistäminen, sekä työn arvostuksen kohottaminen. Työntekijöiden huoli työpaikkojen pysyvyydestä tulevaisuudessa on kasvanut ja järjestö pyrkii omalla toiminnallaan lievittämään näitä pelkoja.

STTK

Toimihenkilökeskusjärjestö kokoaa eri alojen ammattiliitot yhteen ja pyrkii vaikuttamaan positiivisesti jäseniensä arkeen myös työpaikan ulkopuolella. Työolosuhteiden parantamisen lisäksi panostetaan kouluttautumismahdollisuuksien lisäämiseen, yleiseen hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja sitä tukeviin palveluihin.

Akava

Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akava palvelee kattavasti elinkeinoelämää, tukemalla sekä työntekijöitä, että yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Poikkeuksena muihin ay-liikkeisiin, sen jäseninä on myös opiskelijoita. Liitto kasvattaakin jäsenmääräänsä joka vuosi. Jäsenetuina on maan kattava luottamusmiesten ja työsuhdeneuvojien verkosto, lainopillista tukea ja monta muuta työuraa edistävää palvelua. Erotuksena muihin palkansaajajärjestöihin, Akava ajaa myös yrittäjien etua ja pyrkii parantamaan yleisesti elinkeinoelämää.